Full fart på Autobahn

Autobahn er strengt tatt bare det tyske ordet for motorvei, så man kan si at man har Autobahn også i Østerrike og Sveits. Likevel er det nok den tyske Autobahn de aller fleste forbinder med begrepet.

En Autobahn har kryss som NGyCJzQer planskilte, den må ha egne felt for på- og avkjøring, og i tillegg skal det selvfølgelig være midtrabatt og minst to felt i hver retning. De fleste steder vil man oppleve at Autobahn har tre felt i hver retning, noen ganger enda mer. Hvert felt må også være minst 3,5 meter i bredden. I motsetning til det som er vanlig i Europa for øvrig har den tyske Autobahn gjerne betong i stedet for asfalt, et trekk som den egentlige bare deler med amerikanske motorveier, såkalte “interstate highways”. Noe overraskende er ikke Tyskland det landet i Europa med flest km motorvei, det er faktisk det noe større landet Spania.

Lenge var Autobahn i Tyskland både berømt og beryktet fordi det ikke var noen fartsgrenser der. I dag er det fartsgrenser over store deler av veinettet, men det er fortsatt lov å kjøre så fort man vil noen steder. Det er imidlertid anbefalt å ikke kjøre mer enn 130 km/t.

I motsetning til det mange tror, så stammer ikke ideen om Autobahn fra 1930-tallet. Konseptet ble til allerede på 1920-tallet under Weimar-republikken. I begynnelsen var det først og fremst private, ikke statlige, initiativer som lå til grunn. Det gjaldt for eksempel den kjente veien fra Hamburg til Frankfurt. Den første offentlige Autobahn ble åpnet like før det tyske regjeringsskifte i 1932.

De nye lederne satset stort på Autobahn, med 400 000 ansatt enten i selve veibyggingen, eller i relatert industri og forsyning. Dette var ikke et militært prosjekt, siden all militær transport foregikk med jernbane. Målet var å få fart på økonomien i landet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *