Hei, og velkommen til disse sidene som gir deg alt av informasjon om tyske biler, bilprodusenter, og bilkultur. Her finner du mye du ganske sikkert ikke visste om de store fabrikantene, deres historie, eierskap, lokale tilknytning, og så videre.

For alle som er glade i bil er tyske biler å anse som noe helt spesielt. Noen vil selvfølgelig hevde at tyske biler lider av “over-engineering”, en overdreven sans for perfeksjonisme som kan gi mange problemer som bare kan løses med hårreisende dyre reservedeler. Men det er noe helt spesielt med de beste tyske bilene og den kjøreopplevelsen de gir. Slik har det i grunnen alltid vært, og de nye modellene fortsetter å forbløffe førerne. Porsche er selvfølgelig noe for seg selv, men for “vanlige dødelige” kan man godt si at Mercedes, BMW, og Audi er det ultimate.

Historisk sett er bilen også en tysk oppfinnelse, og svært mye av bilens tidlige historie er sammenvevd med Tysklands historie – Tyskland var jo også et veldig ungt land den gangen bilen ble til. Noen år senere ble tyske biler og bilisme i noen grad overskygget av Ford og amerikanske samlebåndsproduksjon, og senere også forbløffelsen da Opel som den største tyske fabrikanten rett og slett ble kjøpt opp av General Motors. På denne tiden var bilen langt mer utbredt i USA enn i Tyskland, hvor det lenge var flere motorsykler enn biler langs veien.

De brede veiene anlagt som Autobahn, innevarslet imidlertid at Tyskland igjen skulle bli en ledende bilnasjon. I dag produserer tyskerne rundt 6 millioner biler årlig, mot 9 millioner i Japan og 12 millioner i USA. Tenker man på at de tyske bilene har mye høyere pris og kvalitet, og at det er langt færre innbyggere i Tyskland, er ikke dette særlig store forskjeller.